Vang i Valdres

14°
 
Den gong då

Tidsbilde frå Bøaflato

Skrive 20. september 2011 av Nils Rogn

I denne «Den gong då»-spalta er det meininga å sjå litt tilbake på smått og stort som har skjedd i Vang opp gjennom tida - og då helst med ein egna illustrasjon attåt. Her er det sikkert høve for fleire til å ta tastaturet fatt, men inntil vidare skal eg prøve å fylle denne spalta.

Min innfallsvinkel vil vera prega av utval frå ei stor samling gamle postkort og foto, som eg knyter nokre kommentarar til. For kjøparar av den årlege Vangskalenderen vil noko av stoffet vera attkjenneleg, i alle fall er det slik med dagens tekst som er henta frå septemberbildet i 2006. Einar Reidar Bøe har vore god kjelde for opplysningane.

Boaflato

Bøaflatadn like etter krigen

I førtiåra var det oversiktleg på Bøaflato. Det var ikkje mange husa å halde greie på og lite attgroing. Dette postkortet som truleg er frå like etter krigen, viser frå venstre huset til Birger Bøe. Vidare ser me også ei lita støge på utsida av vegen som står den dag i dag. Her budde skomakar Helge Flaten. Hitafor det, ser me bustaden som ordførar og lensmann Ivar A. Opdal bygde seg. Halvbror hans, Ole A. Opdal, budde her frå 1950. Huset til høgre vart kalla «Hønehuset» då det var brukt til den slags fe - i båe etasjane! Så har me Fjelltun med Flaten rett over taket. I det neste huset heldt Johan Kvam til. I skogen like ved Bergsån ser me taket på eit hus der Erik Bøe (Rødningen) budde. I huset heilt til høgre heldt Lars Flaten til, seinare også broren Helge. I bildekanten kan me også så vidt skimte Træet, ein tidlegare husmannsplass.

Bildet er nok take på haustparten for kornåkeren til Nils Grøv har hatt besøk av sjølvbindaren til Ove Bøe. Han var visstnok den fyrste i Vang som hadde slik reiskap. Når han spente tre hestar framom gjekk skurn raskt unna.

Påska 2014

Vidar Eltun
14. april 2014

Det har vore ein litt vindfull inngang til påska no i vår, palmehelga hadde mykje ver og blåst i seg, men no får me trua at vinden løyar og at sol og snøkledde vidder og bakkar lokkar mange til Vang.

Les innlegget »

App'enes inntog

Elisabeth Øraker
16. april 2013

Hadde noen for ti år siden fortalt meg at jeg skulle oppleve å sitte i sofaen i mitt eget hjem og ha både mann og unger som satt fordypet i en eller annen app, ja da hadde jeg skratta både godt og lenge.

Les innlegget »

Alle blogger »

Det skjer:

måndag 15.09.2014
FilmkveldVang folkebibliotekKl 19:00
 

Filmkveld

Stad:Vang folkebibliotek
Tid:Kl 19:00
Arrangør:Vang internasjonale kulturgruppe

Kvar måndag arrangerer Vang internasjonale kulturgruppe filmkveld på biblioteket. Filmframsyninga er gratis.

Følg med på facebook eller på heimesida for å sjå kva slags film som blir vist.

Velkommen!

Biblioteket_1

 
AerobicVBUKl 20.00
 

Aerobic

Stad:VBU
Tid:Kl 20.00
Arrangør:Vang Idrettslag

Instruktør: Tone Lill Hilmen

 
Dansekurs - Valdresspringar og gamaldansÅsvang skuleKl 20:00 - 21:30
 

Dansekurs - Valdresspringar og gamaldans

Stad:Åsvang skule
Tid:Kl 20:00 - 21:30
Arrangør:Valdreskvelven spel og dansarlag + Vang frivilligsentral

dansekurs

 
Vis kalender »