Vang i Valdres

15°
 
24. april 2012
Båssetting - kva med frigjering?

På fest på Beitostølen i vinter møtte eg ein del av unge vangsgjeldingar eg har møtt på jobb, altså i banken. Eit par av dei utbraut med stor undring: Hæ? Du? Her?

Eg måtte jo berre bekrefte at, ja, eg der. Men jobbar ikkje du i banken då?? Jo, ikkje godt å nekte for det heller, så eg svara berre Ja, og…? Nei, då kom det ikkje noko meir. Men eg skjønte jo greia. Eg var sett i bås. Eg som jobbar i bank, befinn meg altså ikkje ute på livet på Beitostølen. Dette er jo ei type båssetting eg gjerne kan le av og finne ganske så underhaldande.

I Vang, som i dei fleste andre byder, har vi tilfeller av atskilleg meir negativ båssetting. Vi trur at vi veit noko om nokon, vi høyrer ein halv setning og trekker konklusjonar. Vi bestemmer oss for at andre heilt sikkert er på ein bestemt måte, og vips, vedkommande er sett i bås. Og der blir han også, lenge. Kanskje for alltid. I beste fall berre til vi får stifta nærare kjennskap til vedkommande, og får korrigert vår eiga oppfatning - og slepp vedkommande ut av båsen.

Det er nok av eksempel på dei gongene båssetting faktisk hindrar oss i å sjå kvalitetane andre har, kunnskapen vedkommande sit med og arbeidsinnsatsen som kjem fleire til gode. Ein ting er når båssetting av andre ikkje går utover anna enn eins eige trongsyn, men når det også går utover den båssette, ja då tykkjer eg det er ille. Det er ein gong slik at folk som er engasjert, stikk seg litt fram og har klare meiningar, blir veldig synlege på bygda. For nokon er dette tydelegvis svært vanskeleg å akseptere.

Kvifor ikkje halde opp med å sette andre i bås? Og heller velje vegen via konstruktiv kritikk og deretter fokus på det som er positivt? Alt er ikkje alltid tipp topp, men båssetting fører ikkje noko godt med seg. Konstruktive innspel gjer at ein kan utvikle seg og kome seg vidare. Det gjeld einskildpersonar, det gjeld lag, foreiningar og bedrifter. Vi kan spele kvarandre gode på mange plan i løpet av ein dag, både i eigen heim, i skulen, på arbeidsplassen og ikkje minst i samtaler med andre. Med å ha fokus på det som er positivt og det ein kan gjere noko med, kan ein også skape resultat for framtida. Og så får ein det mykje trivelegare sjølv også! :-)

Kommentarar

Eli Belsheim (31)

Bankdame & innflyttar

Eli er opphaveleg frå Vestre Slidre, men tok til vetet og gjorde vangsgjelding av seg. Har sitt daglege virke i Vang Sparebank, og er styreleiar i Innovangsjon.

Alle bloggar »

Det skjer:

måndag 01.09.2014
FilmkveldVang folkebibliotekKl 19:00
 

Filmkveld

Stad:Vang folkebibliotek
Tid:Kl 19:00
Arrangør:Vang internasjonale kulturgruppe

Kvar måndag arrangerer Vang internasjonale kulturgruppe filmkveld på biblioteket. Filmframsyninga er gratis.

Følg med på facebook eller på heimesida for å sjå kva slags film som blir vist.

Velkommen!

Biblioteket_1

 
Dansekurs - Valdresspringar og gamaldansÅsvang skuleKl 20:00 - 21:30
 

Dansekurs - Valdresspringar og gamaldans

Stad:Åsvang skule
Tid:Kl 20:00 - 21:30
Arrangør:Valdreskvelven spel og dansarlag + Vang frivilligsentral

dansekurs

 
Vis kalender »