Frist utløpt

Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved ein av våre basar i Tilrettelagte tenester, med oppstart etter avtale.

Stillinga som avdelingsleiar er delt mellom administrativ tid og brukarretta arbeid i turnus ved Base Nord, bufellesskap Grindatun. Det ligg òg ansvar for nokre andre tenester inn under basen. 

Avdelingsleiar er ein del av avdelingsleiargruppa i Tilrettelagte tenester.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utøve personalleiing og - administrasjon - pt. ca 50 % administrativ stilling
 • Brukerretta arbeid i turnus, med arbeid kvar 3 helg.
 • Utøve fagleg, administrativ og økonomisk leiing
 • Utøve målretta miljøarbeid

Kvalifikasjonar

 • Autorisert vernepleiar eller anna relevant 3-årig helse- og/eller sosialfagleg utdanning
 • Utdanning og/eller erfaring innan administrasjon og leiing er ynskjeleg
 • Teoretisk og praktisk kunnskap om ulike faglege tilnærmingar og metodar
 • Mestre målarbeid og evaluering
 • Gjerne erfaring frå budsjett og økonomisk arbeid
 • Gode ferdigheter innan IKT, bruk av elektronisk pasientjournal, elektronisk personaladministrasjon og arbeid med turnus
 • Gode norskkunnskapar og god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort kl. B og disponera bil

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsferdigheiter
 • Evne å arbeide sjølvstendig
 • Fleksibel, løysingsorientert og positiv
 • Stabil, god ordenssans og sjølvinnsikt

Personleg eignaheit vert vektlagt

Gyldig politiattest skal leverast ved oppstart

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med godt fagleg fokus og tett samarbeid med både kollegaer og tilsette, samt eit godt samarbeid med tenestemottakarar og føresette/verger
 • Løn etter avtale og etter kommuen sitt løns -og stillingsregulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Kommunen kan vere behjelpeleg med bustad

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald