Frist utløpt

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef frå 01.08.20.

Vang folkebibliotek held til på Vangstunet i Vang sentrum, i lyse og flotte lokalar. Folkebiblioteket er ei avdeling i etat for oppvekst, kultur og integrering og har ca. 1,45 årsverk. 

Biblioteket ynskjer å ha ei aktiv samfunnsrolle, og driv brei formidlingsaktivitet. Me har godt samarbeid med ulike institusjonar, frivillige organisasjonar og har eit regionalt samarbeid med biblioteka i Valdres. Me søkjer ein biblioteksjef som kan utvikla biblioteket i tråd med samfunnet og brukarane sine behov. Du må vera interessert i nytenking når det gjeld litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena. Det er ynskjeleg at vår nye biblioteksjef tek ei aktiv formidlingsrolle, og har ei sterk interesse for barne- og ungdomslitteratur. Biblioteksjefen vil samarbeide tett med dagleg leiar av Vang frivilligsentral og skulebibliotekaren på Vang barne- og ungdomsskule. Arbeidstid i arbeidsplan som omfattar kveldsvakter og laurdagsvakter. Ein må også rekna med noko arbeid på kveld i samband med arrangement.

Biblioteksjefen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Arbeidsoppgåver
 • Dagleg drift av biblioteket
 • Arrangement og marknadsføring
 • Personal- og budsjettansvar
 • Fagleg utvikling og prosjektleiing
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar
Kvalifikasjonar
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring, men ingen føresetnad
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • er kreativ og utettervend
 • er ein tydeleg leiar som er utviklings- og prosessorientert
 • er ein relasjonsbyggar
 • er sjølvstendig og løysingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Kontaktinfo

Tommy-René Stordal
Etatsjef Oppvekst, kultur og integrering
61 36 94 20
tomsto@vang.kommune.no

Solveig Rønneberg
Etatsrådgjevar
61 36 94 21
solveig.ronneberg@vang.kommune.no

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Leiar ved Vang læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. jun 2021
Les mer om stillingen Leiar ved Vang læringssenter

Medarbeider Bygdinstøga

Bygdinstøga
Søknadsfrist: 30. jun 2021
Les mer om stillingen Medarbeider Bygdinstøga

Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Vang Auto-Service AS
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Restaurantmedarbeidere

Filefjellstuene/TFU
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Restaurantmedarbeidere

Danselærar

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Danselærar

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent