Butikkmedarbeidar og kontorsjef

Butikkmedarbeidar og kontorsjef

Elektrisk installasjon AS har sidan 1978 montert elektriske anlegg i privathus, driftsbygningar, næringsbygg og hytter i Vang og nabokommunane. Mange oppdrag og opning av butikk i Vang sentrum gjer at bedrifta no er i posisjon for å tilsette ein butikkmedarbeidar og kontorsjef i 100 % fast stilling.


Arbeidsoppgåver
 • Fakturering
 • Bemanning av butikk i Vang sentrum
 • Rekneskap
 • Lønnskjøring
 • Dokumenthandtering
 • Anna kontorarbeid

Kvalifikasjonar
 • Strukturert og sjølvstendig med god ordenssans
 • Serviceinnstilt ovanfor kunder
 • Gode datakunnskaper
 • God med tal og rekneskap
 • Gjerne erfaring med Visma eller andre rekneskapsprogram
 • Elles ingen formelle krav

Vi tilbyr
 • 100% stilling
 • Eige kontor
 • Løn etter avtale
 • Hjelp med å finne bustad

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Kjell Arne Dalåker tlf: 416 09 478 // installasjon@start.no

Søknaden sender du til installasjon@start.no

Søknadar vert handsama fortløpande. Siste frist 12. februar.