Frist utløpt

Vang kommune har frå 01.01.22 ledig dirigentstilling 15,39% fast stilling i musikklaget Fjellblom!

Fjellblom Musikklag er vaksenkorpset i Vang kommune, og består pt. av ca 20-25 musikantar.

Korpset har brassband besetning og har sin faste øvingsdag onsdagar frå kl. 19.00 – 21.30 på Åsvang samfunnshus.

Fjellblom Musikklag er ein positiv og sosial gjeng, og er ein viktig aktør i kommunen sitt kulturliv. Gjennom året har korpset fleire konsertar og arrangement som dei deltek på/arrangera. Musikklaget søkjer no etter ein engasjert og dyktig korpsdirigent som kan løfte korpset vidare både musikalsk og sosialt! 

 

Korpset har som mål:

  • Å skape interesse for god korpsmusikk
  • Å arbeide for musikalsk utvikling
  • Å skape eit inkluderande og godt sosialt miljø
  • Å vera eit godt kulturtilbod i lokalmiljøet
  • Å utvikle gleda ved samspel saman med andre 

    Me søkjer dirigent som kan leie arbeidet mot desse måla, og som også vil arbeide for rekruttering av nye medlemmer.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Byggdriftar 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. des 2021
Les mer om stillingen Byggdriftar 100 % fast stilling

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen

Vang kommune
Søknadsfrist: 19. des 2021
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Helgestillingar ved Vangsheimen

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar ved Vangsheimen