Frist utløpt

100 % fast stilling som driftsoperatør vatn og avløp, ved Landbruk og teknisk etat.

Tiltreding så raskt som mogleg.

Vang kommune har 4 avløpsanlegg og 7 vassverk med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar. Anlegga betener fritidsbustader, faste bustader, næring og kommunale bygg som skule og barnehage. Dei siste åra har kommunen investert betydelege beløp i nye anlegg. Byggeaktiviteten vil vera stor og i dei kommande åra.
Kommunen nyttar digitale løysningar innanfor GIS, driftsovervaking, avviksrapportering og internkontroll. Det er 3 driftsoperatørar inkludert driftsleiaren, samt avdelingsleiar vatn og avløp som arbeider innanfor fagfeltet. Stillinga er underlagt avdelingsleiar vatn og avløp.

Arbeidsoppgåver
 • Service og reparasjonar på anlegg for vatn og avløp
 • Delta i den daglige drifta saman med dei andre driftsoperatørane
 • Delta i den til ei kvar tid gjeldande vaktordninga

Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar
 • Fagbrev (primært innan mekaniske fag)
 • 5-10 års erfaring (primært innen mekaniske fag)
 • Driftsoperatørkurs eller anna praktisk erfaring innan drift og vedlikehald av vatn og avløpsanlegg er ein fordel.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B (E)
 • Personlege eigenskapar
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.

Om den som blir tilsett ikkje har godkjent utdanning som driftsoperatør, må vedkomande vera villig til å ta kurs for driftsoperatørar. Kurset består av ei praksisperiode på 1 til 2 år og ei kursperiode på 3. veker per kurs fordelt over 3 månadar.

Vi tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Fleksibel arbeidstidsordning
Kontaktinformasjon

Halvor Eggen Pettersen
Avdelingsleiar
92856057
halvor.eggen.pettersen@vang.kommune.no

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Leiar ved Vang læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. jun 2021
Les mer om stillingen Leiar ved Vang læringssenter

Medarbeider Bygdinstøga

Bygdinstøga
Søknadsfrist: 30. jun 2021
Les mer om stillingen Medarbeider Bygdinstøga

Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Vang Auto-Service AS
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Restaurantmedarbeidere

Filefjellstuene/TFU
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Restaurantmedarbeidere

Danselærar

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Danselærar

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent