Driftstilskot for fysioterapeut

Driftstilskot for fysioterapeut (1)

Vang kommune har frå august 2018 ledig 60 % driftstilskot for fysioterapeut som vikariat tom 31.12.18, med mogleg forlenging.

Me tilbyr f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Erfaring frå barnefysioterapi er eit føremonn, men ikkje eit krav
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
  • Personlig eignaheit vil verte vektlagt

Heimelen krev politiattest.

Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313.

Nærare opplysning om heimelen får du ved å ta kontakt med etatsjef Helse og Omsorg Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87.

Søknad merka arkivsak nr.18/460 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 22.juli 2018

OPNE ANNONSE