Frist utløpt

Folkehelsekoordinator jobbar med folkehelsa i kommunen på eit overordna nivå. Dette inneber å jobbe med systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging inn mot alle sektorar og tenester i kommunen. Koordinere forebyggande innsats og helsefremjande arbeid er viktig i denne stillinga.

Kommunalsjef helse- og omsorg er næraste leiar.

  • Arbeidsoppgåver
    Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å betre folkehelsa
  • Hovudansvar for overisiktsarbeidet i kommunen, og delta i planarbeid og relevante saksområde for folkehelse (td. samfunnsplanar, sektorplanar, temaplanar)
  • Finne områda i kommunen der det er behov for målretta helsefremjande innsats
  • Halde fokus på behovet for førebygging og synleggjera behovet
  • Utvikle samarbeidet mellom det offentlege, frivillige, næringslivet og andre aktørar for å setje iverk gode folkehelsetiltak
  • Medverke til samarbeid mellom sektorar og tenester, samt ulike forvaltingsnivå
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarleggjera andre.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald