Frist utløpt

Vang kommune har ledig 100% stilling for kommunefysioterapeut frå 1. september 2022.

Fysioterapitenesta er lokalisert ved Vang Fysikalske institutt på Vangstunet. I tillegg til kommunefysioterapeuten er det 2 privatpraktiserande fysioterapeutar ved instituttet.

Alle helsetenestar utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygg, med gode samarbeidstilhøve.

 

Arbeidsoppgåver

Kommunefysioterapeuten har ansvar for oppfølging av pasientar ved sjukeheimen og i heimetenesta, samt barn og unge i skulealder.

Tverrfagleg samarbeid er ein viktig nøkkel og me jobbar med kontinuerleg utvikling av tenestane for å sikre heilskaplege pasientforløp.

Samarbeidspartar er mellom anna: Fastlegane ved Vang legekontor, ergoterapeut, helsesjukepleiar, frisklivsrettleiar, psykisk helseteneste, Vangsheimen og heimesjukepleia og kiropraktor

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Daglig leder Destinasjon Tyin-Filefjell

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 31. aug 2022
Les mer om stillingen Daglig leder Destinasjon Tyin-Filefjell

Økonomiansvarleg Fredensborg Fritid AS

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 31. aug 2022
Les mer om stillingen Økonomiansvarleg Fredensborg Fritid AS

Byggdriftar i 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. sep 2022
Les mer om stillingen Byggdriftar i 100 % fast stilling

Kommersiell leder Tyin-Filefjell

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 18. sep 2022
Les mer om stillingen Kommersiell leder Tyin-Filefjell

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022