Helsefagarbeidarar i korttid og heimesjukepleie

Helsefagarbeidarar i korttid og heimesjukepleie

Korttidsavdeling og heimesjukepleia søkjer etter desse medarbeidarane

 • 81,22%, 5 helger på 12 uker, helsefagarbeider
 • 63,03%, 5 helger på 12 uker, helsefagarbeider
 • 17,02%, 5 helger på 12 uker, på korttid, + 40% hj. Hjelp = 57,02%, dette er primær knyttet til hj. Hjelp. Lyses som helsefagarbeider men assistenter kan også søke
 • Stillinger blir ledig fra 1 juli 2019.

Kontaktperson: Leiar korttid og heimetenesta Veronica Ortiz 61369540

Kvalifikasjonskrav for samtlege stillingar
 • Grunnleggande interesse for å jobbe med folk og å ville bidra til å  skape ein god dag for dei du arbeider for og saman med.
  Personleg eignaheit, som for oss betyr:
 • lærelyst, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, pågangsmot, vera trygg på seg sjølv, godt humør, stabilitet og fleksibilitet. Ein lagspelar! 
  Andre ferdigheiter:
 • Kjennskap til målretta miljøarbeid, EPJ og positiv innstilling til bruk av data som verktøy.
 • Opplæring vil bli gjeve.
 • Må kunne gjera seg godt forstått på norsk,  både skriftleg og munnleg.
 • Førarkort klasse B.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir evt. andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV/attestar og vitnemål merka arkivsak nr sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Aktuelle intervju vil antakelig skje tysdag 28. mai

Søknad sendast elektronisk seinast 22.05.19, bruk arkivkode.

OPNE ANNONSE