Frist utløpt

Frå snarast og t.o.m. 01.06.24 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som kommunikasjonsmedarbeidar ved servicetorget. Vedkommande vil ha hovudansvar for servicetorget (mottak av besøk og telefonar), i tillegg til ein del andre oppgåver. Det er derfor ein fordel om du er fleksibel, omgjengelig og både god på og interessert i data/digitale system.

Kommunen nyttar nynorsk som målform.

 

Arbeidsoppgåver

  • Oppgåver på sentralbordet: Mottak for besøkande og telefon mm
  • Daglege arkivoppgåver bla journalføring og postliste (digitalt arkiv)
  • Epost mottak
  • Behandle/sortere/frankere post
  • Publisering og kvalitetssikring på heimeside, facebook og intranett
  • Fakturascanning
  • Ansvar for å halde orden i servicetorget/kopirom, ajourhald av telefonlister mm
  • Bestilling av kontormateriale mm
  • Oppgåver knytta til beredskap kan bli aktuelt
  • Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald