Korttid/heimeteneste (3 stk)

Korttid/heimeteneste (3 stk)

Det er for tida fleire stillingar ledig i korttid/heimeteneste i Vang.

15,20 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
15,41 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
Fortrinnsvis helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Dagsenter

40 % fast stilling for aktivitør eller fagarbeidar med erfaring frå miljøarbeid/aktivitetstilbod. Ledig frå 01.september 2018.

Sjå også ledige stillingar i Miljøtenesta og på Langtid/Vangsheimen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

OPNE ANNONSE