Frist utløpt

Det er ledig 100 % stilling som lærar ved Vang læringssenter frå snarast t.o.m. 31.07.23.

På læringssenteret organiserer vi undervisning for flyktningar og asylsøkjarar med rett og plikt til introduksjonsprogram og / eller norsk og samfunnsfagopplæring. Elevane er både busette flyktningar i Vang og asylsøkjarar frå Vang mottakssenter. Introduksjonsprogrammet består av elementer som skal kvalifisere til videre utdanning eller arbeid. Kvar elev har sin eigen integreringsplan.

Vidare tilbyr vi grunnskuleopplæring for vaksne i faga norsk, matte, engelsk, naturfag og samfunnskunnskap etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising. Administrasjonen på læringssenteret består av leiar i 100% stilling og konsulent i 100% stilling.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Vinjerock
Søknadsfrist: 01. des 2022
Les mer om stillingen Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Medarbeider ved Vang legekontor

Vang kommune
Søknadsfrist: 14. des 2022
Les mer om stillingen Medarbeider ved Vang legekontor

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022