Frist utløpt

Stillinga er organisert under helse og omsorgsetaten.

Helsestasjonen har kontor på Vangstunet, i tilknyting til psykisk helseteneste, frisklivssentral, folkehelsekoordinator, legekontor og fysioterapi.  Vang kommune har 1,5 årsverk stilling for helsesjukepleiar.  

Arbeidsoppgåver
 • Helsestasjonsarbeid knytt mot born 0-5 år og skulehelseteneste
 • Bidra til trygge oppvekstvilkår ved å jobbe helsefremjande
 • Vera koordinator for born/unge med behov for individuell plan
 • Jobbe i tverrfaglege prosjekt t.d prosjekt ungdomshelse og SMART-oppvekst.
 • Foreldrerettleiing (COS-P, TIBIR m.fl)
 • Heimebesøk
 • Personalansvar for helsesjukepleiar og frisklivsrettleiar
 • Budsjettansvar jf. delegering.
 • Sit i leiargruppa i etaten.
 • Helsestasjonen brukar CGM journal system
Kvalifikasjonar
 • Vidareutdanning som helsesjukepleiar
 • Forskrivingsrett for p-piller etter gjeldande reglar
 • Ynskjeleg med arbeidserfaring som helsesjukepleiar
 • Leiarerfaring og kompetanse er eit føremonn, men ikkje eit krav. 
 • Det er krav til politiattest
Personlege eigenskapar
 • Utviklingsorientert med høge ambisjonar på vegne av tenesten
 • Strukturert, lojal og ha god gjennomføringsevne
 • Vera med å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må kunne godt norsk både muntleg og skriftleg
 • Disponerer eigen bil og ha førerkort klasse B
 • Vera løysingsorientert og fleksibel
 • Ha ei positiv tilnærming til utfordringar
 • Ha gode IKT kunnskaper
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar
Vi tilbyr
 • Interessante, meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar.
 • Du få høve til å være med å utvikle tenesten
 • Kommunale pensjonsordninger (KLP)
 • Lønn etter gjeldende tariff
Vang er ei lita kommune med godt tenestetilbod, rikt kulturliv og friluftsliv. Lyst til å vite meir?  Sjå www.vang.kommune.no, www.vangivaldres.no eller Vangsfilmen.
Kontakt
Tone Lajord
Leiande helsesjukepleiar
 975 61 728

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Leiar ved Vang læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. jun 2021
Les mer om stillingen Leiar ved Vang læringssenter

Medarbeider Bygdinstøga

Bygdinstøga
Søknadsfrist: 30. jun 2021
Les mer om stillingen Medarbeider Bygdinstøga

Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Vang Auto-Service AS
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Restaurantmedarbeidere

Filefjellstuene/TFU
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Restaurantmedarbeidere

Danselærar

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Danselærar

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent