Frist utløpt

IHT, Tilrettelagte Tenester avd. Lund arbeidsbase søkjer miljøarbeidar i 100 % engasjement ut 2023, som skal bistå til ein aktiv og meiningsfull kvardag. Miljøarbeidar skal væra veiledande og motiverande for tenestemottakarar som treng ein meiningsfylt arbeidsretta aktivitet i kvardagen.

 

Arbeidsoppgåver
  • Praktiske og faglege arbeidsoppgåver tillagt den enkelte, i samarbeid med fagansvarleg og næraste leiar.
  • Utøve målretta miljøarbeid. Gjere seg kjend med og opptre slik at eigen praksis tilfredsstiller gjeldande lover, reglar og normer.
  • Vere lojal overfor vedtak og tiltak.
  • Aktivt søkje å nå fastsette mål for arbeidet gjennom målretta miljøarbeid.
  • Praktisk bistand og opplæring til tenestemottakarar etter HOL §3-2,6.
  • Ivareta brukarmedverknad i all tenesteyting.
  •  Dokumentere etter gjeldande lover og reglar.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Vinjerock
Søknadsfrist: 01. des 2022
Les mer om stillingen Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Medarbeider ved Vang legekontor

Vang kommune
Søknadsfrist: 14. des 2022
Les mer om stillingen Medarbeider ved Vang legekontor

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022