Miljøarbeidar i bufellesskap i miljøtenesta

Miljøarbeidar i bufellesskap i miljøtenesta

Ca. 90% stilling svangerskapsvikariat frå medio april 2016 i om lag eitt år.

Turnus over 12 veker med 4 arbeidshelger i turnusperioden. 

Kvalifikasjonskrav:
 • Helsefagarbeidar eller tilsvarande relevant utdanning frå vidaregåande skule.
 • Erfaring frå arbeid med målgruppa er eit føremonn, men ikkje eit krav.
 • Personar med kunnskap om, og erfaring frå arbeid med målgruppa kan vurderast ved manglande søkjarar med formell utdanning 
Du må:
 • meistre målarbeid og evaluering
 • bry deg om, vise respekt for og ta omsyn til andre menneske
 • kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
 • vera lojal overfor vedtak
 • fagleg dyktig og engasjert
 • stabil
 • fleksibel og god på tverrfagleg samarbeid.
 • ha førarkort og disponere bil
 • god skriftleg og munnleg norskkunnskap
 • beherske data

Vang kommune tilbyr utfordrande arbeidsoppgåver, løn etter tariff, god forsikrings- og pensjonsordning og hjelp til å skaffe bustad.

Ved intern tilsetjing blir ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad merka aktuelt saksnummer blir å sende elektronisk til www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 12. februar 2016.

OPNE ANNONSE