Frist utløpt

Grunna mange igangverande og nye saker innan saksbehandling, matrikkelføring og oppmåling ynskjer Vang kommune å auke bemanninga innan fagområdet i ei periode.

Stillinga omfattar fagområda eigedomsoppmåling, matrikkelføring, oppretting og endring av eigendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS. Oppmålingsingeniør sine oppgåver er viktige for etaten, der det òg blir behandla plansaker, byggesaker, konsesjonssaker m.v.

Stillinga krev mykje sjølvstendig arbeid. I tillegg inneber stillinga samarbeid med dei andre fagområda i etaten. Oppfølging av grunneigarar og tiltakshaverar er og ein viktig del av jobben.

Arbeidsoppgåver kan tilpassast søker sin kompetanse og praksis. Engasjementet har varigheit frå haust 2023 tom juni 2026. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandling og rettleiing, mellom anna;
  • andre matrikkelsaker
  • adressetildeling
  • seksjonering
  • matrikkelforbetring/kvalitetsforbetring
  • klagesaksbehandling
 • Oppmålingsforretningar, mellom anna;
  • frådelingar og løyve
  • forretning over eksisterande eigedom
  • grensejusteringar
  • matrikkelføring
 • Rådgiving og støtte for matrikkel og kart
 • Bistå ved, og kvalitetssikre kommunale grunnerverv og -sal
 • Geovektskontakt

Kvalifikasjonar

 • Relevant 3-5 årig utdanning frå høgskule/universitet. Anna relevant utdanning/erfaring kan vurderast
 • Kunnskap om matrikkelloven og anna relevant lovgivning/regelverk er ein fordel
 • Kompetanse på bruk av ulike IKT-system, spesielt GIS er ein fordel
 • Erfaring i bruk av oppmålingsverktøy er ynskeleg
 • Godkjent matrikkelførerkurs er ynskeleg 
 • Landmålarbrev eller kompetanse som kvalifiserer til landmålerbrev er ynskeleg
 • Erfaring frå kommunal forvaltning er ein fordel
 • Førarkort for personbil og bør disponera eigen bil

Personlege eigenskapar

 • Fagleg engasjert, sjølvstendig og liker ein hektisk arbeidskvardag
 • Opptatt av å levere tenester av høg kvalitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • God framstillingsevne munnleg og skriftleg og gode norskkunnskapar
 • Serviceinnstilt 

Vi tilbyr

 • Ein utfordrande og givande jobb
 • Variert arbeid i eit positivt miljø 
 • Tverrfaglig miljø og gode interkommunale nettverksgrupper
 • Løn etter kvalifikasjonar og etter kommunens regulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald