Personalkonsulent - vikariat

Personalkonsulent - vikariat

Frå oktober 2018 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent for ca 1 år. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver er i hovudsak
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
Det er ynskjeleg at søkjarar har
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid
 • Gode datakunnskapar
 • God skriftlig og munnleg formuleringevne

Personleg egnaheit vil bli vektlagt.

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Som personalsystem brukar me Visma Enterprise HRM og Acos til saksbehandling. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 61 36 94 12 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18.

Søknad med attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/362 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 22.juni 2018

OPNE ANNONSE