Personleg assistent

Personleg assistent (1)

 Ca. 60% fast stilling ledig frå d.d.

Miljøarbeidar/-assistent for vaksen dame

Arbeidet er organisert som brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Arbeidsoppgåver er praktisk bistand i dagleglivet, trening og aktivitet. 

Kvalifikasjonar

Me søkjer etter fleksible damer, med interesse både for det sosiale og det aktive.  Helsefagleg utdanning og erfaring frå arbeid innan pleie- og omsorg/miljøtenesten er eit føremonn, men ikkje eit absolutt krav.

Du må
  • bry deg om, vise respekt for og ta omsyn til andre menneske
  • kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
  • vera lojal overfor vedtak
  • fagleg dyktig og engasjert
  • stabil
  • fleksibel og god på tverrfagleg samarbeid.
  • ha førarkort og disponere bil
  • god skriftleg og munnleg norskkunnskap

Vang kommune tilbyr utfordrande arbeidsoppgåver, løn etter tariff, god forsikrings- og pensjonsordning og hjelp til å skaffe bustad.

Ved intern tilsetjing blir ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad merka aktuelt saksnummer blir å sende elektronisk til www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 12. februar 2016.

OPNE ANNONSE