Frist utløpt

Vang kommune har ute 100 % stilling som prosjektleiar i eit 2-årig engasjement, og med moglegheit for forlenging.

Tilsetting og tiltreding snarast. Stillinga høyrer heime i Landbruk og teknisk etat.

For meir info om etaten, sjå: www.vang.kommune.no/tenester/landbruk-og-teknisk/ 

Arbeidsoppgåver

Prosjektleiar med ansvar for prosjektgjennomføring i kommunen organiserast under kommunalsjef for landbruk og teknisk, og skal arbeide tett med arealplanleggjarar, leiar for vatn og avløp, samt leiar for drift og vedlikehald av kommunale bygg og vegar.

Hovudansvaret vil vere å få satt vedtekne planar innan utvikling, drift- og vedlikehald ut i live, følgje opp kontraktar med entreprenørar, utvikle prosjektplanar, ivareta framdrift på prosjekta og rapportere på framdrift og økonomi.

Målet med stillinga er å auke kapasiteten innan prosjektgjennomføring, få omsett investeringsmidlar og realisere verdien i pågåande og planlagde prosjekt. For å styrke kompetanse og utfylle vårt fagmiljø, søker vi difor etter ein person med kompetanse og erfaring innan prosjektleiing.

Kvalifikasjonar
 • Høgre utdanning, gjerne som ingeniør eller sivilingeniør
 • Prosjektleiarkompetanse
 • Ønskelig med erfaring frå offentlege anskaffingsprosesser og byggeleiing
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Lov om offentleg anskaffing og offentleg forvaltning
 • Gode IT-kunnskapar
 • Kjennskap til kommunalt planarbeid
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt
Personlege eigenskapar
 • God gjennomføringsevne og å vere resultatorientert
 • Evne til å sjå saker i samanheng
 • God framstillings- og formidlingsevne skriftleg og munnleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
Vi tilbyr
 • En allsidig, krevjande og spennande jobb
 • Moglegheit til å være med på å vidareutvikle ein spanande kommune
 • Gode kollegaer, godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjonar og etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
Kontakt

Elisabeth Harrang
Kommunalsjef
91173384
elisabeth.harrang@vang.kommune.no

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Leiar ved Vang læringssenter

Vang kommune
Søknadsfrist: 16. jun 2021
Les mer om stillingen Leiar ved Vang læringssenter

Medarbeider Bygdinstøga

Bygdinstøga
Søknadsfrist: 30. jun 2021
Les mer om stillingen Medarbeider Bygdinstøga

Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Vang Auto-Service AS
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Mekaniker på snøscooter, vannscooter og ATV

Restaurantmedarbeidere

Filefjellstuene/TFU
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Restaurantmedarbeidere

Danselærar

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. jul 2021
Les mer om stillingen Danselærar

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent