Frist utløpt

Vang kommune skal samle reinhaldarar og vaskeri til ei felles avdeling, lagt til etat for Landbruk og teknisk frå hausten 2023. I den forbindelse søkjer me etter reinhaldsleiar i nyoppretta fast stilling.
I stillinga inngår personalansvar for alle reinhaldarane i kommunen og tilsette ved vaskeriet, og fagansvar for reinhaldstenesta. Reinhaldsleiaren må samhandle tett med avdelingsleiarar ift reinhaldsbehov og utforming av reinhaldsplanar.

Arbeidsoppgåver

 • Fagansvarlig med personalansvar
 • Utforming av rutinar og reinhaldsplanar
 • Samhandling med andre leiarar
 • Kvalitets – og innkjøpsansvarlig
 • Opplæringansvarleg
 • Koordinering og planlegging av reinhald
 • Deltaking i andre oppgåver må kunne påreknast

Kvalifikasjonar

 • Gjerne fagbrev innan reinhald eller anna relevant utdanning. Andre eigenskapar eller lang  erfaring innen faget kan kompensere for manglande utdanning.
 • Erfaring som leiar
 • Gode leiaregenskapar
 • Strukturert og god på organisering
 • God på kommunikasjon og samhandling
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Me tilbyr

 • Ein variert og givande jobb
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald