Sesongarbeidar Kyrkjestølen

Sesongarbeidar Kyrkjestølen

Kyrkjestølen opnar for overnatting, servering og kultur den 10. juli og treng ein serviceinnstilt medarbeidar i sumarsesongen. Oppstart 3. juli.  

Kyrkjestølen er eit naturleg start-og endepunkt for alle som går den klassiske høgfjellsetappa mellom Maristova og Kyrkjestølen langs Kongevegen over Filefjell. 

Ta kontakt med drivar Aagot Monsen for å få veta meir om stillinga.

aagotmail@gmail.com//905 28 433.

Tilsetjing skjer fortløpande.