Frist utløpt

Vangsheimen har frå 1. september 2022 ledig 1 fast stilling for sjukepleiar f.t. ved  korttid og heimesjukepleia med funkjson som områdesjukepleiar.

Vang kommune har gode lønsvilkår for sjukepleiarar. 

Arbeidsoppgåver
  • Utøve sjukepleie i tråd med gjeldande krav og lovverk
  • Planlegge arbeidet i området og fordele arbeidsoppgåver i tråd med den einskilde medarbeidar si kompetanse
  • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
  • Planlegge, igangsette og tilpasse tenestar ut i frå den einskilde brukers behov
  • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
  • Dokumentere i fagsystemet Profil, journalansvar for pasientar i gitt område
  • Utføre nødsynt sakshandsaming og kartlegging av søknader til tenestar innan fagområde og legge dette fram for vedtaksmyndighet
  • Halde seg oppdatert innan eige fagområde, og delta i fagleg utviklingsarbeid
  • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
  • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Daglig leder Destinasjon Tyin-Filefjell

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 31. aug 2022
Les mer om stillingen Daglig leder Destinasjon Tyin-Filefjell

Økonomiansvarleg Fredensborg Fritid AS

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 31. aug 2022
Les mer om stillingen Økonomiansvarleg Fredensborg Fritid AS

Byggdriftar i 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. sep 2022
Les mer om stillingen Byggdriftar i 100 % fast stilling

Kommersiell leder Tyin-Filefjell

Fredensborg Fritid Vang AS
Søknadsfrist: 18. sep 2022
Les mer om stillingen Kommersiell leder Tyin-Filefjell

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022