Frist utløpt

Vangsheimen og heimebaserte tenster (VHT) har frå våren 2022 ledig 2 faste stillingar for sjukepleiar ved hhv langtidsavdeling og korttidsavd/heimetenesta.

Vang kommune har gode lønsvilkår for sjukepleiarar.

Arbeidsoppgåver

  • Utøve sjukepleie i tråd med gjeldande krav og lovverk
  • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
  • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
  • Dokumentere i fagsystemet Profil
  • Halde seg oppdatert innan eige fagområde, og delta i fagleg utviklingsarbeid
  • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
  • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Vinjerock
Søknadsfrist: 01. des 2022
Les mer om stillingen Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef

Medarbeider ved Vang legekontor

Vang kommune
Søknadsfrist: 14. des 2022
Les mer om stillingen Medarbeider ved Vang legekontor

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer ved Miljøtenesta

Tilkallingsvikarar i barnehage 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2022
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2022