Snekkere, snekkarlag (2 stk)

Snekkere, snekkarlag (2 stk)

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekkere eller snekkerlag til faste stillingar i foretaket.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter pliktioppfyllande og sjølvstendige snekkarar. 

Selskapet har hausten 2015 åtte tilsette. Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene 

Kvalifikasjonar
  • Fagbrev, eventuelt allsidig praksis
  • Førarkort klasse B (E)
  • Emne til å arbeide både sjølvstendig og i snekkerlag
  • Norsk eller engelsk-kunnskap
Vi tilbyr
  • 100 % fast arbeid
  • Gode betingelsar til rett person
  • Hjelp med å finne bustad i Vang
  • Solid fagmiljø og erfaring

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Tilsertjing skjer forløpande.

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

Sjå alle ledige jobbar i Vang akkurat no.

OPNE ANNONSE