Vang kommune har sommaren 2021 hatt god erfaring med unge besøksvertar på avdelinga (stovevakt - betalt arbeid). Me ser at generasjonsmøter og aktivitetar/samhandling i små grupper/1 til 1 har stor verdi for våre pasientar.

Samstundes håpar me at ungdommar får kjennskap til og interesse for helse - og omsorgsfaget som gjer til at dei kan ta informerte utdanningsval seinare - og sjølvsagt gjerne innan helse  og omsorg!

Me ynskjer derfor å vidareføre prosjektet over 1 år, og søkjer etter ungdommar som vil ha kveldsvakter på helg (14.50 til 21.00 lørdag og søndag). Det kan også bli aktuelt med stovevakt som sommarjobb sommaren 2022. Me er fleksible på frekvensen av arbeidet, det kan vere aktuelt å arbeide både lørdag og søndag, eller berre ein av dagane, enten kvar 2 eller 3 helg. Skriv gjerne kva du ser for deg i søknaden!

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Beltebilsjåfør og tråkkemaskinfører

AS Jotunheimen og Valdresruten bilselskap
Søknadsfrist: 17. okt 2021
Les mer om stillingen Beltebilsjåfør og tråkkemaskinfører

Butikkmedarbeider

Montér Kvismo
Søknadsfrist: 30. okt 2021
Les mer om stillingen Butikkmedarbeider

Sjåfør / Lagermedarbeider

Montér Kvismo
Søknadsfrist: 30. okt 2021
Les mer om stillingen Sjåfør / Lagermedarbeider

Kokk/ Kjøkkenassistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. okt 2021
Les mer om stillingen Kokk/ Kjøkkenassistent

Elektromontør

Elektromontasje
Søknadsfrist: 01. nov 2021
Les mer om stillingen Elektromontør

Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2021
Les mer om stillingen Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent