Frist utløpt

Vang kommune har sommaren 2021 hatt god erfaring med unge besøksvertar på avdelinga (stovevakt - betalt arbeid). Me ser at generasjonsmøter og aktivitetar/samhandling i små grupper/1 til 1 har stor verdi for våre pasientar.

Samstundes håpar me at ungdommar får kjennskap til og interesse for helse - og omsorgsfaget som gjer til at dei kan ta informerte utdanningsval seinare - og sjølvsagt gjerne innan helse  og omsorg!

Me ynskjer derfor å vidareføre prosjektet over 1 år, og søkjer etter ungdommar som vil ha kveldsvakter på helg (14.50 til 21.00 lørdag og søndag). Det kan også bli aktuelt med stovevakt som sommarjobb sommaren 2022. Me er fleksible på frekvensen av arbeidet, det kan vere aktuelt å arbeide både lørdag og søndag, eller berre ein av dagane, enten kvar 2 eller 3 helg. Skriv gjerne kva du ser for deg i søknaden!

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Avdelingsleiar psykisk helseteneste

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jan 2022
Les mer om stillingen Avdelingsleiar psykisk helseteneste

Personalrådgjevar - 100 % årsvikariat

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. feb 2022
Les mer om stillingen Personalrådgjevar - 100 % årsvikariat

Avløysar

Vang Avløysarlag SA
Søknadsfrist: 06. feb 2022
Les mer om stillingen Avløysar

Kontormedarbeidar ved kyrkjekontoret

Kyrkja i Vang
Søknadsfrist: 15. feb 2022
Les mer om stillingen Kontormedarbeidar ved kyrkjekontoret

Sommarvikarar innan Helse og omsorg - 2022

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mar 2022
Les mer om stillingen Sommarvikarar innan Helse og omsorg - 2022

Sommarvikarar 2022 - kjøkken og reinhald ved Vangsheimen

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. mar 2022
Les mer om stillingen Sommarvikarar 2022 - kjøkken og reinhald ved Vangsheimen

Reinhaldar ved Bøflaten Camping

Bøflaten Camping
Søknadsfrist: 01. jun 2022
Les mer om stillingen Reinhaldar ved Bøflaten Camping