Tilkallingsvikar reinhald

Tilkallingsvikar reinhald (1)

Vang kommune søkjer etter tilkallingsvikarar til reinhald, til fleire avdelingar i kommunen. Det er behov for vikarar innan reinhald ved Vang barne – og ungdomsskule, barnehagane, kommunehuset og Vangsheimen.

Om det er ein stad du føretrekk som arbeidsplass, skriv gjerne det i søknaden.

Søknad merka arkivsak nr 17/469 sendast elektronisk på heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 30.juli 2017

OPNE ANNONSE