Frist utløpt

Drøymer du om å kombinerer festival, musikk og naturopplevelser? Vinjerock er ein av landets mest populære musikkfestivalar, med ein solid merkevare og lojale partanarar og samarbeidspartnarar som har vore med oss i mange år. No ønskjer me å utvikle attraktive konsept i samarbeid med både eksisterande og nye, då treng me ein dedikert, visjonær og ryddig partnar- og økonomisjef.

Som partnar- og økonomisjef har du ansvar for å følgje opp eksisterande og hente inn nye partnarar, i tråd med Vinjerock sine verdiar. Du elskar å finne spanande måtar å aktivere samarbeidet i knutepunktet mellom festivalen og partnar, og sørgje for at desse aktivitetane blir gjennomført. Du jobbar både opp mot privat næringsliv og andre aktørar det er naturleg for Vinjerock å samarbeide med.

Du er òg ansvarleg for å følgje opp den daglege økonomiflyten i festivalen, herunder mellom anna bilagshandsaming, oppfølging av rekneskapsbyrå, rapportering til styret og utarbeiding av budsjett saman med dagleg leiar. Du er òg glad i å søkje og rapportere på midlar, og ønskjer å finne ut korleis Vinjerock kan drivast på best mogeleg måte.

Så om du drøymer om å flytte nærare fjell og natur? Om å ha skiløyper, 2000-meterstoppar og stiar utanfor stovedøra? Om å ha ein inspirerande jobb i eit kreativt kontorfellesskap i fagre Vang i Valdres? Då er det deg me leitar etter. Få stillingar kombinerer festival, musikk og naturopplevingar som ein jobb i Vinjerock gjer.

 

Vinjerock har fem verdiområde med særleg fokus:

Kultur- og naturglede
Nynorsk
Lokalt rotfeste
Openheit
Berekraft og inkludering

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Vang kommune
Søknadsfrist: 27. sep 2023
Les mer om stillingen Lærling Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald