Kvismo, øvre

  Oversikt
  • Området ovanfor Kvismo er stort!
Kvismo

Eit nytt, stort, næringsområde er regulert ut ovanfor Kvismo. Har du ein plasskrevjande idé er dette staden å gjennomføre han.

Det er ikkje etablert infrastruktur i området enno, her finn du berre hogstmoden skog. Du kan med andre ord forme området mykje som du sjølv ynskjer. 

NB: Området er føreslege regulert i kommuneplanen som vert vedteke før jul, det kan framleis koma endringar

Harde fakta

Adresse
Kvismo
2973 Ryfoss

Eigar
Arne Magne Kvien og
Ola Kvien Wangensteen
Mob: 962 28 720/900 22 706

Nøkkelinfo

  • Stort
  • «Nytt» - du kan forme det sjølv
  • Skjerma

Kart over området (BN 1)
NB: Tek noko tid å laste 

Stor låve med fire etasjerTyinvegen 3577, 2973 RYFOSS
H.T Ellingbø - Tyinvegen 5178Tyinvegen 5178, 2975 Vang i Valdres
Tyinvegen 4473 – «Neset»Tyinvegen 4473, 2975 Vang i Valdres
SynshagenSynshagen, 2975 Vang i Valdres