Kvismo

  Oversikt
  • På båe sider av eksisterande næring ved Kvismo er det regulert ut næringsområde.
Kvismo

Det er mykje bra næring ved Kvismo, samstundes er det også plass til meir. På båe sider av eksisterande bygningsmasse er det regulert ut område for meir næring. 

Her er infrastrukturen på plass og du får gode naboar i dei solide bedriftene Ryfoss betong og Kvismo sag. Området ligg heilt innpå E-16 og vegen er kort til resten av Vang og Valdres. 

NB: Området er føreslege regulert i kommuneplanen som vert vedteke før jul, det kan framleis koma endringar

Harde fakta

Adresse
Kvismo
2973 Ryfoss

Eigar
Arne Magne Kvien og Ola Kvien Wangensteen
Mob: 962 28 720/900 22 706

Nøkkelinfo

  • Allereie eksisterande infrastruktur
  • Tett på E–16
  • I «næringsklynge» med Kvismo sag og Ryfoss betong

Kart over området (BN 2 og BN 3)
NB: Tek noko tid å laste

SynshagenSynshagen, 2975 Vang i Valdres
Tyinstølen TuristhytteTyinstølsvegen 1, 2985 Tyinkrysset
Stor låve med fire etasjerTyinvegen 3577, 2973 RYFOSS
Klokkarhaugen/bankenTyinvegen, 2975 Vang i Valdres