Tveitamoen

  Oversikt
  • Området ved Tveitamoen ligg heilt innpå E–16
Tveitamoen

Midt mellom Tveit og Kvismoen er det regulert ut eit nytt næringsareal i skogsterreng tett innpå E-16. 

NB: Området er føreslege regulert i kommuneplanen som vert vedteke før jul, det kan framleis koma endringar

Harde fakta

Adresse
Tveitamoen
2973 Ryfoss

Eigar
Kristoffer Kvien
Mob: 952 34 382

Nøkkelinfo

  • Nytt område
  • Nært E-16

Sjå området i kartet (BN 11)
NB: Tek noko tid å laste

SynshagenSynshagen, 2975 Vang i Valdres
Kvismo, øvreKvismo, 2973 Ryfoss
H.T Ellingbø - Tyinvegen 5178Tyinvegen 5178, 2975 Vang i Valdres
Tyinvegen 4473 – «Neset»Tyinvegen 4473, 2975 Vang i Valdres