Tyin

  Oversikt
  • Området ligg rett aust for Tyin Panorama og er eit skikkeleg høgfjellsområde.
Tyin

 Ved innfallsporten (bokstavleg tala) til sjølvaste Jotunheimen er det regulert ut eit næringsområde ved vatnet Tyin. 

NB: Området er føreslege regulert i kommuneplanen som vert vedteke før jul, det kan framleis koma endringar

Harde fakta

Adresse
Tyin
2977 Tyinkrysset 

Eigar

Nøkkelinfo

  • Nytt område
  • Nært E-16

Sjå området i kartet (BN 13)
NB: Tek noko tid å laste

KvismoKvismo, 2973 Ryfoss
TveitamoenTveitamoen, 2973 Ryfoss
Klokkarhaugen/bankenTyinvegen, 2975 Vang i Valdres
SynshagenSynshagen, 2975 Vang i Valdres