Bustad til leige: Tyinstølen Turisthytte

  Oversikt
Tyinstølen Turisthytte

Midt i sti– og løypenettet til Den Norske Turistforening, med vinterbrøyta veg forbi, ligg Tyinstølen Turisthytte. Her er du langt til fjells, midt mellom aust og vest med Jotunheimen mot nord og Skarvheimen mot sør. Eigar Ola Strand vurderar å leige ut heile turisthytta. Dette er ein unik moglegheit for den som ynskjer å prøve seg som turistvert i høgfjellet. Det kan også vera aktuelt å omdisponere bruken til firmahytte o.l.

Interessert? Ta kontakt med Ola Strand (post@tyinstolen.com/91844523)

Harde fakta

Adresse
Tyinstølvegen 1
2985 Tyinkrysset 

Eigar
Ola Strand
Tlf: +4791844523
Epost: post@tyinstolen.com
Nett: www.tyinstolen.com

Nøkkelinfo

  • 38 senger
  • 5 hytter
  • Velkomstbygg med matsal, sauna m.m.
  • Midt i DNT-nettet i Jotunheimen

Fleire bustader til leige

Stor låve med fire etasjerTyinvegen 3577, 2973 RYFOSS
TveitamoenTveitamoen, 2973 Ryfoss
TyinTyin, 2977 Tyinkrysset
SynshagenSynshagen, 2975 Vang i Valdres