Bustad til leige: Einebustad på tun

  Oversikt
Øyevegen 88

Mindre einebustad på tun i Øye er no ute på markanden.

Harde fakta

Adresse
Øyevegen 88
2977 Øye

Utleigar
Anne Lise Støyten
Tlf: 991 51 413

Nøkkelinfo:

  • To soverom
  • Rimeleg
  • Triveleg gardstun
  • Båt og fiske i Vangsmjøsa

Meir på Finn.no

Fleire bustader til leige

Kjellarleiglegheit TyinkryssetHøgesetvegen 52, 2985 Tyinkrysset
Einebustad Vang sentrumTyinvegen 5270, 2975 Vang i Valdres
Leilegheit på MjøsvangTyinvegen 5319, 2975 Vang i Valdres
Kjeldarleiligheit KvismoenTyinvegen 3577, 2973 Ryfoss