428 1750481769
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Bustad til leige Liagardsvegen 215

Liagardsvegen 215

I utkanten av eit gardstun i Liagardane er no ein liten og triveleg einebustad ute på marknaden.

Her er du temmeleg for deg sjølv, men med enkel adkomst frå Liagardsvegen og god plass til å sette frå deg  bilen. 

Tur- og skiterrenget er tett på og soltilhøva av beste slag. 

Meir på Finn.no 

Adresse
Liagardsvegen 215
2973 Ryfoss

Utleigar
Berit Lokreim
E-post: blokreim@bbnett.no
Tlf: 913 32 677

Nøkkelinfo:

  • Liten og triveleg einebustad
  • Topp soltilhøve og turterreng
  • Tett på Slettefjell skiløyper
  • Areal: ca. 50 m².
  • Leige: 5000/mnd 
  • Straum, TV, ved, kvitevarer og TV inkludert

Meir på Finn.no

Fleir Bustad til leige