Bustad til leige: Hus på tun i Liagardane

  Oversikt
Liagardsvegen 52

På garden Nedre Bakken ved vatnet Laglim i Liagardane er eit triveleg hus ledig for utleige frå 1. juni. 

Her er stove, kjøkken, bad, gang og soverom over eit plan, ideelt for ein til to personar. 

Om ein ynskjer det kan ein også leige driftsbygningen og drive med enkelt dyrehald - ta kontakt med eigar for å få veta meir. 

Kommunale avgifter er inkludert, mens straum og eventuelt internett kjem i tillegg til leiga. 

Harde fakta

Adresse
Liagardsvegen 52
2973 Ryfoss

Utleigar
Anders Kjøs
E-post: anders.kjos@gmail.com
Tlf: 957 21 571

Nøkkelinfo

  • Triveleg hus på gardstun
  • Eit soverom
  • Pris: 4500,-/mnd 

Fleire bustader til leige

Frittliggende einebustad på Haukåsen til leigeVennisvegen 127, 2975 Vang i Valdres
Hugasyn hyttegrendLiagardsvegen 590, 2975 Vang i Valdres
Leilegheit i RyfossRyfossvegen 86, 2973 Ryfoss
Leilegheit i ØyeLundevegen, 2977 Øye