000E814c922995837ec8b30f4fe8854fc766777c
Framsida Arbeid og bustad Bustader og tomter Bustad til sals Fjellheim panorama

Fjellheim panorama

Med rå utsikt og sentral beliggenheit er Fjellheim panorama eit spanande område under utvikling i sentrum av Vang. Per no er det tre bygningar med til saman fire utleigeeiningar her. På sikt snakkar vi potensielt seks tomannsbustader og fire einebustader i området, der to av tomtene allereie er tinga. 

Meir info kjem - ta kontkat med Frank om du er interessert i prosjektet.

Adresse
Bøagøta 50
2975 Vang i Valdres

Seljar
Fjellheim panorama v/
Frank Hansen Thune
Send e-post
Tlf: 992 67 364

Nøkkelinfo
– Sal av nøkkelferdige tomannsbustader (6 stk)
– Fire einebustadtomter, to av desse er tinga bort
– Venter på avklaring kring kommunalt VA før detaljregulering

Fleir Bustad til sals