Bustad til sals: Liagardsvegen 355

  Oversikt
Liagardsvegen 355

Einebustad midt i ski- og turterrenget i Liagardane er no ute for sal. Her er store uteareal lagt til rette for dyrking, nytt kjøkken og autentisk tregolv og panel frå byggjeåret. 

Harde fakta

Adresse
Liagardsvegen 355
2973 Ryfoss

Seljar
Privatmegleren Valdres
v/ Marit Wangensteen
Mobil: 414 36 255
E-post: mw@privatmegleren.no

Nøkkelinfo

  • Stort tomt med opparbeida grønnsaksland
  • Byggjeår: 1955. 
  • Nytt kjøkken.
  • Originalt tregolv og innvendig panel.
  • 3 soverom
  • To mål tomt og 157 m2 bruksareal
  • Turterreng og skiløyper i nærområdet 

Pris 

1 500 000,–  

Fleire bustader til sals

Tyinvegen 4473 – «Neset»Tyinvegen 4473, 2975 Vang i Valdres
Heensvoll (70/13)Hensåsvegen 220, 2975 Vang i Valdres
Synsteikra (15/2 og 5)Øyevegen 88 og 90 – Rødalsvegen 281 og 296 – 2977 Øye
Njukadn (43/2 og 4)Klukkargardsvegen 53, 2975 Vang i Valdres