Jevneshaugadn 1

  Oversikt
Jevneshaugadn 1

Ved foten av Slettefjellet i Vang er eit felt med atten hyttetomter regulert ut. Her er det enkel adkomst året rundt, gode soltilhøve og flott turterreng.

Den familievennlege badeplassen ved Laglim er rett nedanfor feltet. Vinterstid finn du løypenettet til Slettefjell skiløyper både i granskogen nedanfor feltet og oppover mot Slettefjellet. Ein kan gå på ski vidare til Eggeåsen og heilt til Beitostølen om ein ynskjer det. 

Arkitektstudentar ved NTNU såg hausten 2019 på høve for moderne busetting og kombinasjonsheimar i området. Med si plassering i eit grendeområde tett opp mot fjellet er Jevneshaugadn ideelt for dette på fleire måter! Ynskjer du å vete meir om dette? Kontakt grunneigar Anders Kjøs.

Harde fakta

Seljar

Anders Kjøs
Tlf: 957 21 571
E-post: anders.kjos@gmail.com

Nøkkelinfo

  • 18 tomter ledig
  • 700 moh.
  • Vestvent ved foten av Slettefjellet
  • Enkel adkomst frå grenda

Hyttebygging i VangVang i Valdres
RøgnstølenTveitastølvegen, 2975 Vang i Valdres
Gudbrandslie øvre del2985 Tyinkrysset
ReikesteinsøddinRV 53, 2985 Tyinkrysset