Jevneshaugadn 2

  Oversikt
Jevneshaugadn 2

Ved foten av Slettefjellet i Vang er eit felt med fjorten hyttetomter regulert ut. Her er det enkel adkomst året rundt, gode soltilhøve og flott turterreng.

Den familievennlege badeplassen ved Laglim er rett nedanfor feltet. Vinterstid finn du løypenettet til Slettefjell skiløyper både i granskogen nedanfor feltet og oppover mot Slettefjellet. Ein kan gå på ski vidare til Eggeåsen og heilt til Beitostølen om ein ynskjer det. 

Harde fakta

Seljar

Geir Owe Jevne
Tlf: 415 00 254
E-post: gojevne@aolnorge.no

Nøkkelinfo

  • 14 tomter ledig
  • 700 moh.
  • Vestvent ved foten av Slettefjellet
  • Enkel adkomst frå grenda

KviisyndinKviisyndin, 2973 Ryfoss
Grindafjell2975 Vang i Valdres
Anstorfeltet2985 Tyinkrysset
Synhaug