Tyinstølen

  Oversikt
Tyinstølen

Tyinstølen langs sørbreidda av Tyin er eit høgfjellsområde med enkel tingang og stolte fjelltradisjonar. Her er det kun ei ledig hyttetomt no.

I området er både støler, hytter og overnattingsbedrifta Tyinstølen turisthytte.

Både Fondsbu, Tomashelleren og Slettningsbu er innanfor dagsturavstand langs kvista løyper frå Tyinstølen vinterstid. På sumaren går det stig rett inn mot Slettningen og Slettningsbu. 

Dagsturar til perler som Vettisfossen, Falketind, Uranostind og alle etappane langs Kongevegen over Filefjell er godt innanfor rekkevidde frå Tyinstølen.

 

Harde fakta

Seljar

Ola K. Strand og Knut Strand 
Mob: 918 44 523
E-post: post@tyinstolen.com

Nøkkelinfo

  • Langs riksveg 53 ved Tyin. 
  • 1100 moh.
  • Stølar og hytter i nærleiken
  • Spektakulær natur
  • Ei ledig tomt

Tenlelie2985 Tyinkrysset
Jevneshaugadn 1Liagardsvegen, 2973 Ryfoss
Anstorfeltet2985 Tyinkrysset
Tomter på Finn.noVang i Valdres