Byggjefeltet på Bøaflata

  Oversikt

Sentralt i Vang, men framleis rolig og barnevenleg. Bøaflata er eit bustadsområde som gjev deg alt det beste vi har å by på. Kort veg til bensinstasjon, bading, kro og fotballbane, og berre ein kort gåtur unna kommunesenteret. 

Kommunal «gratistomt» betyr at kommunen gjev gratis grunn, og at kommunen ikkje krev inn refusjon for opparbeiding av veg, vatn og avløp.

Alle andre gebyr og avgifter, herunder tilknytingsavgift for vatn og kloakk, må betalast på vanleg måte. I denne samanheng er det viktig at husbyggaren også tek kontakt med Vang energiverk, tlf 61 36 75 50, for å avklare kor stort anleggsbidrag det er for å få tilknyting til straum.

Det er fastsett nærare vilkår for bygging i kommunale felt. Den som er interessert i bustadtomt får raskt svar på ynskje om nærare opplysningar eller svar på søknad om tomt ved å ta kontakt med kommunen.  

NB: INGEN LEDIGE TOMTER ATT PÅ BØAFLATA

Harde fakta

Adresse:
Bøaflata
2975 Vang i Valdres 

Eigar
Vang Kommune 
Tekinsk sjef Terje Hålien 
Send e-post
Rådmann Reidar Thune 
Send e-post
Tlf: 61 36 94 00 

Nøkkelinfo:

  • Tomt: ca. 1000 m²
  • Antal tomter: 0

Pris: 
Gratis (Tilknytningsavgift for vatn, kloakk og straum lyt ein betale sjølv) 

Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Byggjefeltet «Steintræet»Steintræet, 2975 Vang i Valdres
Byggjefeltet i Ryfoss2973 Ryfoss
Spreidde tomter i HøreHørevegen, 2973 Ryfoss