Bustadtomt Vang sentrum

  Oversikt
Helinvegen

I lia ovanfor stølsvegen opp mot Helin er det regulert ut ei bustadtomt på omlag to mål. Her er du rett ved Vang barne– og ungdomsskule og resten av sentrum, samstundes som tomta ligg for seg sjølv med særs god utsikt i alle retningar.

Vegen forbi er vinterbrøyta, utan at trafikken er skremmande stor. Nokre hundre meter ovanfor starter skiløypene til Grindafjell løypelag. 

Det er lagt opp straum fram til tomta, som også er ferdig regulert til bustad. Her ligg alt til rette for å enkelt kunne setja i gang å byggje draumebustaden.

Harde fakta

Adresse
Helinvegen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Bjørn Kvale
Tlf: 992 07 873
E–post: bjorn@ryfossbetong.no

Nøkkelinfo

  • Tomt: ca 2000 m²
  • Straum ligg klart
  • Rett ved vinterbrøyta stølsveg
  • Ferdig regulert og byggeklar. 

Pris 
300 000,–

Kart
Tomta er den grønne trekanten rett sør for vegen i dette kartutsnittet

Hensåsen – få ledigeHensåsvegen 300 (ca.)
Bustadfelt i ØyeVennisvegen 1789, 2977 Øye
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Spreidde tomter i HøreHørevegen, 2973 Ryfoss