Hensåsen – få ledige

  Oversikt
  • Du har full oversikt over Grindadn, 1724 moh., og resten av Vang frå dei nye tomtene.
  • Utteikning av det romslege feltet. Store tomter og særs gode soltilhøve. Trykk på biletet for å sjå det større.
  • Grindadn, 1724 moh. er midt i glaninga frå tomtene.
  • Utsyn frå det nye byggefeltet på Åsvang.
Hensåsvegen 300

Utsikt og soltilhøve er av aller beste slag i det nye feltet med 2-2,5 mål store tomter på Hensåsen. Fire hus er ferdigstilt eller påbyrja i 2018.  

I tillegg er storleiken på tomtene såpass romsleg at her er plass til både anneks og kjøkkenhage. Tomtane ligg sørvendt i eit område rett vest for kyrkja på Hensåsen.

Med i tomteprisen er veg, straum og fiber. Vatn og avløp er privat og kjem i tillegg. 

Leikeområdet er allereie opparbeida i området, etter at arkitektstudentar frå NTNU sette opp «Leikegøta» våren 2016.

Sjå korleis Ingebjørg Vik Laugaland løyste sitt minihus i feltet.

Harde fakta

Adresse
Hensåsvegen 300
2975 Vang i Valdres 

Seljarar
Nils Harald Heen (Tomt 1–9) 
Tlf: 90932957
E-post: nils.harald.heen@gmail.com  

Andris Ødegården (Tomt 10 og 11) 
Tlf: 97019484

Nøkkelinfo

  • Tomter: 2–2,5 mål
  • Antal tomter: 11 (få ledige)

Pris

520.000,– 

Spreidde tomter i HøreHørevegen, 2973 Ryfoss
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Huldrehaugen (90/35)Hørevegen 745 2973 Ryfoss (NB: Ikkje oppført med adresse)
Byggjefeltet på BøaflataBøaflata, 2975 Vang i Valdres