Krøsvølhaugadn

  Oversikt
  • Grunneigar Øyvind Leine Thune og familien er no ferdige med sitt eige hus som er fyrste hust i Krøsvøllhaugadn-feltet.
  • Tomteområdet sånn det vert omsøkt hjå kommunen.
  • Frodig med flott utsyn er to stikkord for Krøsvøllhaugadn.
  • Gode soltilhøve med majestetiske Grindafjell i bakgrunnen.
  • Tomteområdet er småkupert.
  • Mot søraust ligg Hugakøllen.
Krøsvølhaugadn

Langs Helinvegen i Vang sentrum er det utsiktstomter med infrastruktur fram til tomtegrensa for sal. Her har du kort veg til skule, barnehage, butikk og alle andre servicetilbod i sentrum. Samstundes er du tett innpå natur, skiløype og høgfjell. 

Her er romslege tomter med bra armslag til naboane. Totalt er det seks tomter i feltet som no ventar på kommunal behandling - kontakt grunneigar for å få veta meir. To av tomtene er allereie godkjent og klare for sal.

Feltet får ski in/ski out til løypenettet i Grindafjellområdet gjennom ei skiløype bort til gamle Helinvegen.

Grunneigar Øyvind Leine Thune med familie har sjølv bygd hus i feltet.

Harde fakta

Adresse
Helinvegen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Øyvind Leine Thune
Tlf: 977 52 887
E–post: oyvindthune@hotmail.com

Nøkkelinfo

  • Tomter: 1,6–2,1 mål
  • Rett ved vinterbrøyta veg
  • Veg og straum til tomtegrense 
  • Utsyn og gode soltilhøve

Pris

Kontakt seljar for meir info.

Bustadfelt i ØyeVennisvegen 1789, 2977 Øye
Bustadtomt Vang sentrumHelinvegen
Tyinkrysset2985 Tyinkrysset
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang