Spreidde tomter i Høre

  Oversikt
  • Området ligg skjerma til i den særs aktive og levande grenda Høre.
  • Enkel adkomst frå Hørevegen, flott utsikt og mykje sol er noko av det du får i dette området i Høre.
Spreidde tomter i Høre

Eit område på 33 mål langs Hørevegen er sett av til bustadformål. Eigar Noushin Niknam og Tor Emil Indsetviken er innstilt på å dele frå tomter om nokon ynskjer å byggje seg hus i Høre. 

Området ligg på oversida av Hørevegen om lag 400 meter vest for Høre stavkyrkje med avkøyring frå grendevegen. 

Her er gran- og furuskog, relativt flatt og gode soltilhøve heile vinteren. Kort veg til barnehagen og samfunnshuset i Høre, samt alt av servicetilbod i Ryfoss. 

Foreløpig er det ikkje sett nokon tomtepris i området. 

NB: Tomnteområdet er ikkje ferdig planlagt og godkjent enno, så det vil gå noko tid frå ein tek kontakt til ein kan starte å byggje.

Harde fakta

Adresse
Hørevegen 
2973 Ryfoss

Seljar
Noushin Niknam og
Tor Emil Indsetviken
Mob: 94832241/40603646
E-post:  noushin.niknam@gmail.com

Nøkkelinfo

  • 33 mål område
  • Kort veg til Barnehage og Ryfoss sentrum
  • Aktiv grend
  • Gode soltilhøve

KrøsvølhaugadnHelinvegen, 2975 Vang i Valdres
Byggjefeltet på ÅsvangÅsvang
Byggjefeltet i Ryfoss2973 Ryfoss
Byggjefeltet på BøaflataBøaflata, 2975 Vang i Valdres