Bustad til sals: Øvre Kårstad

  Oversikt
Vestsidevegen 2114, 2116 og 2118

Øvre Kårstad gard har alt. Flott tun, heimstøl, langstøl, båtnaust og rikeleg både innmark og utmark. 

Meir info på Finn.no.

Harde fakta

Adresse
Vestsidevegen 2114, 2116 og 2118
2967 Lomen

Seljar
Eiendomsmegler Jan Endre Strandbakken
Tlf: 97008666

Nøkkelinfo

  • Tun, heimstøl, langstøl, naust
  • 1 115 700 m²
  • Pris 7,9 mill
  • Skog, innmark osb.

Meir info på Finn.no.

Fleire bustader til sals

Einebustad på tunNørsvinsvegen 25, 2975 Vang i Valdres
Njukadn (43/2 og 4)Klukkargardsvegen 53, 2975 Vang i Valdres
Hegland (58/9)Vestsidevegen 1366, 2966 Røn
RognesTyinvegen 4050, 2973 RYFOSS