Bustad til leige: Garstad 104/1

  Oversikt
Garstad 104/1

Heile garden Garstad i Høre er no mogleg å leige. Det betyr innmark, utmark, bustadhus, driftsbygning og elgjakt. 

Bustadhuset har fem soverom, temmelg nytt bad og fleire stover. 

Garden ellers har 38,8 daa innmark, eldre driftsbygning og støl. 

Harde fakta

Adresse
Riddarvegen 180
2973 Ryfoss

Utleigar
Kjetil Molde
Epost: kjetilmolde40@icloud.com
TLF: 413 00 547

Areal

  • Romsleg bustadhus med 5 soverom
  • Nyopprusta bad og ellers grei standard
  • Høve for å leige heile garden med innmark og elgjakt
  • Gode soltilhøve

Meir i valdreskart.no 

Trykk på Vang og søk på gardsnummer 104 bruksnummer 1

 

Fleire bustader til leige

Njukadn (43/2 og 4)Klukkargardsvegen 53, 2975 Vang i Valdres
RognesTyinvegen 4050, 2973 RYFOSS
Øvre KårstadVestsidevegen 2114, 2116 og 2118, 2967 Lomen
Einebustad på tunNørsvinsvegen 25, 2975 Vang i Valdres