Bustad til sals: Hagajordet (48/5)

  Oversikt
Hagajordet (48/5)

Småbruket Hagajordet med topp soltilhøve mellom Røn og Slidre er no på marknaden.  Eit triveleg tun med behov for mykje omsorg og ein støl med indrefilet-plassering er stikkorda for denne.

Harde fakta

Adresse
Bergheimsvegen 14  
2966 Røn

Kontakt
Marit Nystuen
marit.nystuen@aktiv.no 
Tlf: 902 13 505

Nøkkelinfo

 • Gardsnr 48. Bruksnr. 5
 • Skjerma plassering med flott utsyn
 • Sentralt mellom Røn og Slidre
 • Støl med panoramautsyn på Trøllhøvd

Areal

 • Totalt 130,6 mål. 
  Av dette:
 • 29,6 mål fulldyrka mark
 • 38,6 mål innmarksbeite og overflatedyrka jord
 • 56,8 mål skog
 • Resten er anna areal

Meir i valdreskart.no - trykk på Vestre Slidre og søk på gnr: 48 bnr: 5 

Meir på Finn.no

Fleire bustader til sals

Njukadn (43/2 og 4)Klukkargardsvegen 53, 2975 Vang i Valdres
Synsteikra (15/2 og 5)Øyevegen 88 og 90 – Rødalsvegen 281 og 296 – 2977 Øye
Kvalebråten (39/16)Tyinvegen 2550, 2966 Slidre
Garstad 104/1Riddarvegen 180, 2973 Ryfoss